نوشته‌ها

کارگاه روایتهای نو در فیلم کوتاه معاصر دکتر الستی

دکتر الستی کارگاه روایتهای نو در فیلم کوتاه معاصر را در هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) برگزار می کند

ادامه مطلب …