از دکتر الستی در هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) تجلیل می شود

از دکتر الستی در هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) تجلیل می شود ادامه مطلب …

لیست اکران فیلم های منتخب هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید)

ادامه مطلب …

هیات داوران هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

هیات داوران هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند. ادامه مطلب …

اطلاعیه ثبت مشخصات احراز کننده ی دانشجویی عوامل دست اندرکار در بخش فیلم جشنواره امید

قابل توجه دانشجویان برگزیده در بخش فیلم کوتاه

ادامه مطلب …

عکس های راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

عکس های راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

ادامه مطلب …

فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

ادامه مطلب …

دستورالعمل حضور دانشجویان برگزیده هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان(امید)

دانلود دستورالعمل حضور دانشجویان برگزیده هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان(امید)

اعضای هیات داوران بخش عکس جشنواره امید معرفی شدند

اعضای هیات داوران بخش عکس هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس

اعضای هیات انتخاب بخش فیلمهای مستند جشنواره امید معرفی شدند

اعضای هیات انتخاب بخش فیلمهای مستند جشنواره امید معرفی شدند
ادامه مطلب …

هیات انتخاب بخش فیلمهای انیمیشن جشنواره امید معرفی شدند

هیات انتخاب بخش فیلمهای انیمیشن جشنواره امید معرفی شدند

ادامه مطلب …