عروسک‌ها بر آب می‌میرند

فیلم: عروسک‌ها بر آب می‌میرند
فیلمساز: فائزه کریمی
دانشگاه: غیرانتفاعی هنر شیراز