معاون وزير علوم: توسعه فعاليت هاي دانشجويي با كاهش آسيب هاي اجتماعي ربط دارد

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري،برگزاري جشنواره هاي دانشجويي را عامل ايجاد نشاط و تحرك در دانشگاه ها دانست و گفت: رابطه مستقيمي بين توسعه فعاليت هاي دانشجويي و كاهش آسيب هاي اجتماعي وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا،غلامرضا غفاري چهارشنبه در آيين اختتاميه هشتمين جشنواره فيلم كوتاه و عكس دانشجويان سراسر كشور در شيراز، افزود: برگزاري رويدادهاي هنري مشاركت دانشجويان را ارتقا مي دهد و مصونيت بيشتري براي مجموعه نسبت به آسيب هاي اجتماعي نيز حاصل مي كند.
وي ادامه داد: دانشجويان بيش از ۱۲۰ دانشگاه سراسر كشور در هشتمين جشنواره فيلم كوتاه و عكس دانشجويان سراسر كشور در شيراز شركت و آثار خود را اعم از فيلم نامه، فيلم كوتاه و عكس براي رقابت به دبيرخانه هشتمين جشنواره فيلم كوتاه و عكس دانشجويان سراسر كشور ارسال كردند.
وي ادامه داد: هشتمين دوره اين جشنواره كه در شيراز برگزار شد به لحاظ كمي و كيفي رشد قابل توجهي نسبت به دوره هاي گذشته داشته كه اميدواريم اين مشاركت همچنان استمرار داشته باشد.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري اضافه كرد: دانشگاه به عنوان يك دستگاه علمي و خاص نمي تواند به تنهايي اهداف مدنظر را پيش ببرد و اين نياز احساس مي شود كه ارگان هاي ديگر نيز در بخش هاي مختلف به كمك دانشگاه بشتابند.
وي با اشاره به برگزاري هشتمين دوره جشنواره فيلم كوتاه و عكس دانشجويان سراسر كشور گفت: از ابتداي شروع به كار اين جشنواره از ساليان گذشته تاكنون حمايت هاي زيادي از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر براي برگزاري اين جشنواره شده است.
وي عنوان كرد: در جهان كنوني بايد با كمك از حوزه هايي كه بيشترين نقش را در زندگي مردم دارند براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي اقدام شود.
غفاري با بيان اينكه اثرگذاري هنرهايي مانند فيلم ،سينما و عكس در زندگي مردم زياد است،افزود: امروزه بايد جامعه را نسبت به تهديدها روز آگاه و حساس كرد كه اين ظرفيت در هنر وجود دارد.
وي ادامه داد: آثار هنري كه توليد مي شود تنها متعلق به هنرمند نيست و مخاطب آن تمام مردم هستند.
وي سلامت اجتماعي جامعه را امر مهمي دانست كه در حوزه سياست گذاري بسيار اهميت دارد و گفت: كيفيت زندگي زماني ارتقا مي يابد كه كمترين آسيب در جامعه وجود داشته باشد و بدون اين اصل مهم بالندگي محقق نخواهد شد.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري افزود: سلامت رواني جامعه سنگ بناي توسعه هر كشوري است و هر اندازه كه محيط هاي علمي و دانشگاهي سالم تر باشند آن جامعه نيز پوينده،بالنده و سالم تر خواهد بود.
وي دانشجويان را قشري دانست كه داراي نفوذ بالايي در جامعه هستند و اظهار داشت: قشر دانشجو مي تواند بيشترين اثرگذاري را بر اجتماع پيرامون خود داشته باشد.
غفاري عنوان كرد: توانمند سازي و ارتقاي فعاليت هاي جمعي و داوطلبانه در دانشگاه به گسترش فضاي سالمتر در اين محطي كمك خواهد كرد.
تاب آوري جوانان در مواجهه با مصرف مواد مخدر افزايش يابد
همچنين سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با تاكيد بر شروع پيشگيري از مصرف سوء مواد مخدر در خانواده و مدارس گفت: بايد تاب آوري جوانان در مقابل مصرف مواد مخدر افزايش يابد تا با يك ضربه روحي و شكست به سمت مصرف مواد مخدر كشيده نشوند.
سعيد منتظرالمهدي افزود: جرم و كج روي اجتماعي سيماي شهرها را نازيبا و ايمني و آرامش شهروندان را دستخوش تغيير مي كند و افزايش دامنه كج روي ،به دست آوردن نان شب راهم دشوار مي سازد.
منتظر المهدي ادامه داد: سودآوري حاصل از فروش مواد مخدر دنيا در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۰۰ ميليارد دلار بوده است.
وي اضافه كرد: كشت مواد مخدر در يكسال گذشته به نسبت مدت مشابه قبل در افغانستان بسيار بيشتر و نيروي انتظامي و دستگاه هاي ديگر در اين مدت موفق به كشف حدود ۸۰۰ تن انواع مواد مخدر شدند كه ۶۸۵ تن آن به دست نيروهاي انتظامي كشف شده است.
وي با اشاره به شهادت حدود چهار هزار نفر پليس براي مبارزه با مواد مخدر در كشور گفت: در مواجهه با مواد مخدر چاره اي جز پيشگيري وجود ندارد و امروزه نياز است كه پدر و مادران شاغل به فكر عدم وجود گفتمان بين اعضاي خانواده باشند.
وي با اشاره به اينكه هر فرد معتاد در سال يك ميليون سلول مغزي فعال خود را از دست مي دهد،اظهار داشت: در پيشگيري از اعتياد نقش ابزارها بسيار مهم و با اهميت است و در اين بين نقش رسانه و هنر هفتم بسيار پررنگ تر است.
انتظار المهدي انتقال آموزش ها از طريق ضمير ناخوداگاه را بسيار تاثيرگذارتر دانست و گفت: ۹۰ درصد رفتارهاي هر انسان براساس آموزش هايي شكل مي گيريد كه از سمت ضمير ناخودآگاه كسب كرده است.
وي ادامه داد: مخاطبان سينما و فيلم به راحتي با اين ابزار كه وجه سرگرمي هم دارد ارتباط برقرار كرده و از آن به شدت تاثير مي پذيرند و مي توان هنر بعنوان يك ابزار آموزشي غيرمستقيم و تاثيرگذار در جهت كاهش معضلات اجتماعي استفاده كرد.