عکس های راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

عکس های راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور (امید) از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

نام نام خانوادگی نوع موضوع
محمد مظفری بخش دوربین آزاد
حسین حسنی مقدم بخش دوربین آزاد
فاطمه چوبینه بخش دوربین آزاد
پگاه پوراسماعیل بخش دوربین آزاد
حسین عرب زاده بخش دوربین آزاد
مهزیار مهدی پور ا بخش دوربین آزاد
مهرداد فتحی بخش دوربین آزاد
مهزیار مهدی پور ا بخش دوربین آزاد
علی اصغر فیض اللهی بخش دوربین آزاد
سعید صادقی بخش دوربین آزاد
رضا فلاحی مطلق بخش دوربین آزاد
مرتضی صدیقی فرد بخش دوربین آزاد
نیما بیگدلی بخش دوربین آزاد
شیرین کریمی بخش دوربین آزاد
ساناز زینلی بخش دوربین آزاد
امید رضایی بخش دوربین آزاد
فرهاد زرگریان اهری بخش دوربین آزاد
علی نجات بخش اصفهانی بخش دوربین آزاد
یونس محمودی بخش دوربین آزاد
مریم اسماعیل زاد قلقاچی بخش دوربین آزاد
فاطمه حیدری بخش دوربین آزاد
هادی لطفی بخش دوربین آزاد
ایمان اجدانی بخش دوربین آزاد
امیرحسین نعیما بخش دوربین آزاد
محمد رضایی بخش دوربین آزاد
نگین محمدی فرد بخش دوربین آزاد
عاطفه علایی بخش دوربین آزاد
سیما حسن زاد بخش دوربین آزاد
مسعود واعظی بخش دوربین آزاد
سید متین هاشمی بخش دوربین آزاد
سیده نگین رضوی بخش دوربین آزاد
مسعود اقتداری بخش دوربین آزاد
مرتضی صدیقی فرد بخش دوربین آزاد
فاطمه طالبی بخش دوربین آزاد
گلرو علی آبادی زاده بخش دوربین آزاد
ساجد حق شناس بخش دوربین آزاد
جواد رضایی بخش دوربین آزاد
پژمان مولایی بخش دوربین آزاد
مهرداد فتحی بخش دوربین آزاد
مهزیار مهدی پور ا بخش دوربین آزاد
مهشید ایلبیگی پور بخش موبایل آزاد
نیلوفر مردیها بخش موبایل آزاد
سید شایان ابراهیمی بخش موبایل آزاد
نیلوفر مردیها بخش موبایل آزاد
مسعود بیات بخش موبایل آزاد
علی کرمی بخش موبایل آزاد
فاطمه جداری بخش موبایل آزاد
نیلوفر مردیها بخش موبایل آزاد
کیوان جعفری بخش موبایل آزاد
نیما بیگدلی بخش موبایل آزاد
زهرا حیدری بخش موبایل آزاد
مهرداد فتحی بخش موبایل آزاد
کیوان جعفری بخش موبایل موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
پرویز گلی زاده بخش موبایل آزاد
کیوان جعفری بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
پگاه پوراسماعیل بخش دوربین آزاد
امیرحسین نعیما بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
میلاد پناهی بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
ساجد حق شناس بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
حسین حسنی مقدم بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
محمدرضا فربود قصرالدشتی بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
علي بيژني بخش دوربین آزاد
مسیح حسین زاده بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
حمید شاه بدی بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
شاهو احمدی بخش دوربین آزاد
مهدی اصفهانی بخش دوربین موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
کیوان جعفری بخش موبایل موضوع ویژه : پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی